Malmös historia

Malmö är Sveriges tredje största stad och har en spännande historia. Första gången som staden nämns är år 1170 och då under flera olika namn, bland annat benämns staden som Malmöghe och Malmöghae. I början av 1100-talet var Malmö långt ifrån den stad som vi känner idag, då var det endast en liten by med en kyrka. Denna stod där vi hittar köpcentrumet Triangeln idag. Det fanns även ett mindre kapell i staden. Ärkebiskopen Jacob Erlandsen från Lund sägs vara stadens grundare under 1250-talet, då började han bygga norr om själva kyrkan och byggde flera murar och skyttegravar som skulle skydda vid krig.

Två olika Malmö

Ett tag så var Malmö uppdelat i två olika städer, de kallades då för övre och nedre Malmö för att göra det enkelt. Dock försvann all bebyggelse som låg i övre Malmö redan på 1300-talet och sedan dess har Malmö varit en enad stad. Malmö har även tillhört Danmark under en tid och var då den näst största staden efter Köpenhamn. Malmö var väldigt omtyckt av tyska besökare, särskilt under höstmarknaden, de kallade staden för Elbogen. På en plats i staden tillverkades det många danska mynt under en tid men detta upphörde när man påbörjade byggnationen av ett slott.

Nedgångar under 1700-talet

Malmö har fått uppleva många nedgångar, speciellt i början av 1700-talet. Karl XII hade startat ett krig som tärt hårt på hela landet och dessutom härjade böldpesten som gjorde att befolkningsmängden sjönk med mer än 250 personer. När pesten var över hade Malmö ett invånarantal på 2 795 personer och det skulle dröja till slutet av 1700-talet innan staden reste sig igen tack vare hamnen och sjöfarten. Idag är Malmö en levande och blomstrande stad som har ett tätt samarbete med Köpenhamn och den så kallade Öresundsregionen. Idag kan du både ta tåget och bilen mellan de två städerna tack vare Öresundsbron.